Výukové programy na školní rok 2016/2017

Přihláška na výukový program

Jednotlivé programy mohou být začleněny do více oblastí.

Po rozkliknutí výukového programu se dostanete na krátkou anotaci, ze které se dostanete na podrobný popis programu.

Vyučovací předmět Oblast zaměření programu Věk žáků Pracoviště
 • Osobnostně sociální výchova

  Osobnostně sociální výchova
  • Božena Němcová / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Božena Němcová

   Seznámení se s životními osudy významné české spisovatelky.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Brno, obchodní centrum / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Brno, obchodní centrum

   Proč jsou v Brně veletrhy? Proč je právě v Brně největší výstaviště v republice? Jaké jsou historické důvody jeho vzniku?

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Železniční uzel v centru Brna / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Železniční uzel v centru Brna

   Historie, současnost a možná budoucnost brněnského železničního uzlu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Československo po válce / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Československo po válce

   Poválečné dějiny Československa rozdělené do etap podle vlády jednotlivých čs. prezidentů (od Gottwalda po Havla).

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • E. A. Poe / pracoviště Legato • Kohoutovice

   E. A. Poe

   Setkání s E. A. Poem, životním příběhem autora a jeho odrazem v poezii i próze.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Nahrávací studio / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Nahrávací studio

   Hudební aranžování a význam jednotlivých nástrojů ve skladbě. Zážitek muzikanta při společné produkci a ukázka technických možností hudebního záznamu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Noviny / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Noviny

   Práce s novinami a jejich společenská funkce. Program přibližuje práci novináře jako týmovou práci redakce, hierarchii funkcí a odpovědnosti.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Pomocné vědy historické / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Pomocné vědy historické

   Historikova práce spočívá ve správném výkladu a zpracování historických pramenů. Žíci poznají, jak přesná pravidla platí pro dodržení vědeckého přístupu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Pravěk - život sběračů a lovců / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Pravěk - život sběračů a lovců

   Žáci se seznámí s nejstarším a nejdelším úsekem lidské historie s důrazem na jeho specifika.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Přijímací pohovor / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Přijímací pohovor

   Jazyková i mimojazyková komunikace při pohovoru s cizincem. Simulovaný přijímací pohovor pro zahraniční brigádu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Public relations / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Public relations

   Práce tiskového mluvčího jako zástupce skupiny. Tvorba veřejného mínění a mediální možnosti sdělovacích prostředků.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Rádio / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Rádio

   Program seznamuje třídu s možnostmi práce redakce rozhlasové stanice při vysílání.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Reklama / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Reklama

   Reklama je součást dnešního života. Umět si vybrat a celkově se v ní orientovat však není lehké.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Retrospektivní nahrávka / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Retrospektivní nahrávka

   Záznam skupinových zážitků třídy během studia formou třídního rozhlasového vysílání.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Sdílím - nesdílím / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Sdílím - nesdílím

   Orientace v sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twiter...). Smysl jejich užívání ve společenském kontextu a komunikace s ostatními.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Václav a Boleslav / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Václav a Boleslav

   Rodinné vztahy u prvních Přemyslovců v kontextu doby. Jejich význam pro počátky české státnosti.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Drama a divadlo

  Drama a divadlo
  • Božena Němcová / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Božena Němcová

   Seznámení se s životními osudy významné české spisovatelky.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Cirkusová ochutnávka / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Cirkusová ochutnávka

   Cirkus na vlastní kůži - praktické vyzkoušení několika cirkusových disciplín.

   cena: 0 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • E. A. Poe / pracoviště Legato • Kohoutovice

   E. A. Poe

   Setkání s E. A. Poem, životním příběhem autora a jeho odrazem v poezii i próze.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Kytice - K.J. Erben a lidová slovesnost / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Kytice - K.J. Erben a lidová slovesnost

   Sbírka Kytice jako inspirace k umělecké tvorbě na základě lidových motivů.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Noviny / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Noviny

   Práce s novinami a jejich společenská funkce. Program přibližuje práci novináře jako týmovou práci redakce, hierarchii funkcí a odpovědnosti.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Reklama / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Reklama

   Reklama je součást dnešního života. Umět si vybrat a celkově se v ní orientovat však není lehké.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Literatura - díla a autoři

  Literatura - díla a autoři
  • Božena Němcová / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Božena Němcová

   Seznámení se s životními osudy významné české spisovatelky.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • E. A. Poe / pracoviště Legato • Kohoutovice

   E. A. Poe

   Setkání s E. A. Poem, životním příběhem autora a jeho odrazem v poezii i próze.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Kytice - K.J. Erben a lidová slovesnost / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Kytice - K.J. Erben a lidová slovesnost

   Sbírka Kytice jako inspirace k umělecké tvorbě na základě lidových motivů.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Řecko - mýty a bohové / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Řecko - mýty a bohové

   Řečtí bohové a příběhy Odysseovy cesty.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Václav a Boleslav / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Václav a Boleslav

   Rodinné vztahy u prvních Přemyslovců v kontextu doby. Jejich význam pro počátky české státnosti.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Média a film

  Média a film
  • Brno - Brno, obchodní centrum / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Brno, obchodní centrum

   Proč jsou v Brně veletrhy? Proč je právě v Brně největší výstaviště v republice? Jaké jsou historické důvody jeho vzniku?

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Městská hromadná doprava / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Městská hromadná doprava

   Historie, současnost a budoucnost dopravy v Brně.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Moravský Manchester / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Moravský Manchester

   Historie textilní výroby v Brně v minulém století. Co se vlastně v Brně vyrábělo a vyrábí?

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Písničky z Brněnska a okolí / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Písničky z Brněnska a okolí

   Folklorní tvorba z Brněnska, Líšně a okolí.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Železniční uzel v centru Brna / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Železniční uzel v centru Brna

   Historie, současnost a možná budoucnost brněnského železničního uzlu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Kytice - K.J. Erben a lidová slovesnost / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Kytice - K.J. Erben a lidová slovesnost

   Sbírka Kytice jako inspirace k umělecké tvorbě na základě lidových motivů.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Nahrávací studio / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Nahrávací studio

   Hudební aranžování a význam jednotlivých nástrojů ve skladbě. Zážitek muzikanta při společné produkci a ukázka technických možností hudebního záznamu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Noviny / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Noviny

   Práce s novinami a jejich společenská funkce. Program přibližuje práci novináře jako týmovou práci redakce, hierarchii funkcí a odpovědnosti.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Pomocné vědy historické / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Pomocné vědy historické

   Historikova práce spočívá ve správném výkladu a zpracování historických pramenů. Žíci poznají, jak přesná pravidla platí pro dodržení vědeckého přístupu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Přijímací pohovor / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Přijímací pohovor

   Jazyková i mimojazyková komunikace při pohovoru s cizincem. Simulovaný přijímací pohovor pro zahraniční brigádu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Public relations / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Public relations

   Práce tiskového mluvčího jako zástupce skupiny. Tvorba veřejného mínění a mediální možnosti sdělovacích prostředků.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Rádio / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Rádio

   Program seznamuje třídu s možnostmi práce redakce rozhlasové stanice při vysílání.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Reklama / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Reklama

   Reklama je součást dnešního života. Umět si vybrat a celkově se v ní orientovat však není lehké.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Retrospektivní nahrávka / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Retrospektivní nahrávka

   Záznam skupinových zážitků třídy během studia formou třídního rozhlasového vysílání.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Sdílím - nesdílím / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Sdílím - nesdílím

   Orientace v sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twiter...). Smysl jejich užívání ve společenském kontextu a komunikace s ostatními.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Historie, vlastivěda, Brno

  Historie, vlastivěda, Brno
  • Brno - Brno, obchodní centrum / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Brno, obchodní centrum

   Proč jsou v Brně veletrhy? Proč je právě v Brně největší výstaviště v republice? Jaké jsou historické důvody jeho vzniku?

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Městská hromadná doprava / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Městská hromadná doprava

   Historie, současnost a budoucnost dopravy v Brně.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Moravský Manchester / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Moravský Manchester

   Historie textilní výroby v Brně v minulém století. Co se vlastně v Brně vyrábělo a vyrábí?

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Písničky z Brněnska a okolí / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Písničky z Brněnska a okolí

   Folklorní tvorba z Brněnska, Líšně a okolí.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Brno - Železniční uzel v centru Brna / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Železniční uzel v centru Brna

   Historie, současnost a možná budoucnost brněnského železničního uzlu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Československo po válce / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Československo po válce

   Poválečné dějiny Československa rozdělené do etap podle vlády jednotlivých čs. prezidentů (od Gottwalda po Havla).

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Egypt / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Egypt

   Významné panovnické osobnosti egyptských dějin, kulturní odkaz starých Egypťanů.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Hliněné proměny / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Hliněné proměny

   Příběh hlíny jako materiálu k tvoření.Jednoduché zpracování hlíny do tvaru nádoby nebo jiného trojrozměrného tvaru technikou pinch pot.

   cena: 60 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Pomocné vědy historické / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Pomocné vědy historické

   Historikova práce spočívá ve správném výkladu a zpracování historických pramenů. Žíci poznají, jak přesná pravidla platí pro dodržení vědeckého přístupu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Pravěk - život sběračů a lovců / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Pravěk - život sběračů a lovců

   Žáci se seznámí s nejstarším a nejdelším úsekem lidské historie s důrazem na jeho specifika.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Řecko - mýty a bohové / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Řecko - mýty a bohové

   Řečtí bohové a příběhy Odysseovy cesty.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Řím / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Řím

   Starověký Řím jako kolébka evropské kultury, v níž vznikly mnohé vynálezy, které používáme dodnes, a jejíž impérium sahalo i na jiné kontinenty.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Václav a Boleslav / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Václav a Boleslav

   Rodinné vztahy u prvních Přemyslovců v kontextu doby. Jejich význam pro počátky české státnosti.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Velká francouzská revoluce  / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Velká francouzská revoluce

   Čas nadšení, čas vraždění - osudy hlavních protagonistů francouzské revoluce.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Hudba

  Hudba
  • Brno - Písničky z Brněnska a okolí / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Brno - Písničky z Brněnska a okolí

   Folklorní tvorba z Brněnska, Líšně a okolí.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Nahrávací studio / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Nahrávací studio

   Hudební aranžování a význam jednotlivých nástrojů ve skladbě. Zážitek muzikanta při společné produkci a ukázka technických možností hudebního záznamu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Pravěk - život sběračů a lovců / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Pravěk - život sběračů a lovců

   Žáci se seznámí s nejstarším a nejdelším úsekem lidské historie s důrazem na jeho specifika.

   cena: 40 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Rádio / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Rádio

   Program seznamuje třídu s možnostmi práce redakce rozhlasové stanice při vysílání.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Pohybové aktivity

  Pohybové aktivity
  • Cirkusová ochutnávka / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Cirkusová ochutnávka

   Cirkus na vlastní kůži - praktické vyzkoušení několika cirkusových disciplín.

   cena: 0 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Cirkusová škola / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Cirkusová škola

   Cyklus pěti setkání s nácvikem vybraných cirkusových disciplín a závěrečným představením, např. ve školní tělocvičně.

   cena: 0 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Den v manéži / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Den v manéži

   Celodenní program s nácvikem vybraných cirkusových disciplín zakončený krátkým představením.

   cena: 0 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Hurá do cirkusu / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Hurá do cirkusu

   Představení malých artistů z kroužků Cirkusu LeGrando a praktická ochutnávka vybraných disciplín.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Hurá do manéže / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Hurá do manéže

   Představení klaunů a praktická ochutnávka několika cirkusových disciplín pro předškoláky.

   cena: 0 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Otevřené šapitó / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Otevřené šapitó

   Atrakce na Vaši akci pro veřejnost.

   cena: 0 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Polytechnická výchova, rukodělné činnosti

  Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
  • Dráteník / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Dráteník

   Děti se naučí opracovat plech a drát a techniku pájení.

   cena: 70 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Hliněné proměny / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Hliněné proměny

   Příběh hlíny jako materiálu k tvoření.Jednoduché zpracování hlíny do tvaru nádoby nebo jiného trojrozměrného tvaru technikou pinch pot.

   cena: 60 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • I dámy tvoří Dámu / pracoviště Legato • Kohoutovice

   I dámy tvoří Dámu

   Dřevo je odjakživa vhodným prostředkem k tomu, aby se děti naučily pracovat. Práce s ním umožní dětem naučit se ho opracovat a vytvořit smysluplný výrobek.

   cena: 70 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Reklama / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Reklama

   Reklama je součást dnešního života. Umět si vybrat a celkově se v ní orientovat však není lehké.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Řemeslo má zlaté dno / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Řemeslo má zlaté dno

   Cyklus programů zaměřený na polytechnické vzdělávání s využitím řemeslných technik a alternativních způsobů vaření, určený žákům 2.-5.tříd ZŠ a dětem z MŠ.

   cena: 320 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Vaření na zahradě / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Vaření na zahradě

   Děti postaví jednoduchou plotnu, rozdělají si oheň, namelou mouku, připraví jídlo a naučí se chápat smysl ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Vlněná zima / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Vlněná zima

   Práce s plstí a ovčí vlnou, seznámení s vlnou jako důležitým textilním materiálem - vlastnosti, možnosti použití, trocha historie.

   cena: 70 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Výtvarná činnost, keramika

  Výtvarná činnost, keramika
  • Hliněné proměny / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Hliněné proměny

   Příběh hlíny jako materiálu k tvoření.Jednoduché zpracování hlíny do tvaru nádoby nebo jiného trojrozměrného tvaru technikou pinch pot.

   cena: 60 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • I dámy tvoří Dámu / pracoviště Legato • Kohoutovice

   I dámy tvoří Dámu

   Dřevo je odjakživa vhodným prostředkem k tomu, aby se děti naučily pracovat. Práce s ním umožní dětem naučit se ho opracovat a vytvořit smysluplný výrobek.

   cena: 70 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Řemeslo má zlaté dno / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Řemeslo má zlaté dno

   Cyklus programů zaměřený na polytechnické vzdělávání s využitím řemeslných technik a alternativních způsobů vaření, určený žákům 2.-5.tříd ZŠ a dětem z MŠ.

   cena: 320 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Přírodověda, ekologie

  Přírodověda, ekologie
  • I dámy tvoří Dámu / pracoviště Legato • Kohoutovice

   I dámy tvoří Dámu

   Dřevo je odjakživa vhodným prostředkem k tomu, aby se děti naučily pracovat. Práce s ním umožní dětem naučit se ho opracovat a vytvořit smysluplný výrobek.

   cena: 70 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Vaření na zahradě / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Vaření na zahradě

   Děti postaví jednoduchou plotnu, rozdělají si oheň, namelou mouku, připraví jídlo a naučí se chápat smysl ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Multikulturní výchova

  Multikulturní výchova
  • Nahrávací studio / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Nahrávací studio

   Hudební aranžování a význam jednotlivých nástrojů ve skladbě. Zážitek muzikanta při společné produkci a ukázka technických možností hudebního záznamu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Noviny / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Noviny

   Práce s novinami a jejich společenská funkce. Program přibližuje práci novináře jako týmovou práci redakce, hierarchii funkcí a odpovědnosti.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Pomocné vědy historické / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Pomocné vědy historické

   Historikova práce spočívá ve správném výkladu a zpracování historických pramenů. Žíci poznají, jak přesná pravidla platí pro dodržení vědeckého přístupu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

  • Přijímací pohovor / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Přijímací pohovor

   Jazyková i mimojazyková komunikace při pohovoru s cizincem. Simulovaný přijímací pohovor pro zahraniční brigádu.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Tradice a svátky roku

  Tradice a svátky roku
  • Řemeslo má zlaté dno / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Řemeslo má zlaté dno

   Cyklus programů zaměřený na polytechnické vzdělávání s využitím řemeslných technik a alternativních způsobů vaření, určený žákům 2.-5.tříd ZŠ a dětem z MŠ.

   cena: 320 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

 • Prevence a zdraví

  Prevence a zdraví
  • Vaření na zahradě / pracoviště Legato • Kohoutovice

   Vaření na zahradě

   Děti postaví jednoduchou plotnu, rozdělají si oheň, namelou mouku, připraví jídlo a naučí se chápat smysl ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.

   cena: 50 Kč
   pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno