Pohybové aktivity Prevence a zdraví Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Brno, město discgolfu

Výuka discgolfu v ulicích Brna. Seznamte se s novým městským sportem, určeným všem generacím!pracoviště Lesná, Lesná

Popis programu:
Discgolfové koše se v nedávné době objevily na řadě brněnských sídlišť a nabízejí zajímavé využití volného času. V rámci programu se žáci seznámí s pravidly discgolfu, procvičí si techniku základních hodů a zahrají si turnaj o drobné ceny.

Cíle programu:
- seznámení s novým sportem
- rozvoj všeobecných pohybových dovedností
- rozvoj speciálních pohybových dovedností: technika hodu, držení těla, koncentrace

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 120 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
Mgr. Pavel Hradský, tel. 724 833 977, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk