Studio Lávka

		        

Studio Lávka je multimediální oddělení na pracovišti Legato, zabývající se různými formami mediální výchovy ve volném čase. Studio nabízí pravidelnou i příležitostnou činnost pro děti a mládež od 8 do 20 let. Při řešení problematiky mediální výchovy spolupracuje se školami a vytváří metodické zázemí pro pedagogy.

Nabídka pravidelné činnosti – kroužky:

*Filmový kroužek Lávka

*Kroužek filmové animace

*Klub filmového diváka

Formou konzultací a poradenské činnosti nabízí podporu budoucích studentů středních a vysokých škol při přípravě na přijímačky, řešení klauzurních prací a individuálních tvůrčích projektů v oblastech – filmová tvorba a scenáristika, tvůrčí psaní, práce s obrazem a fotografiemi, řešení hudebních a audiovizuálních projektů. Studio realizuje technicky náročnější záznamy hudebních projektů a zpracování filmového materiálu v digitální podobě.

V rámci spolupráce se školami studio nabízí interaktivní výukové programy s pevnou programovou strukturou. Vytváří také programy podle přímých potřeb vyučujících. Realizované programy pro třídy jsou na témata :

Mediální výchova – Jak vysílá rozhlas, Public relations, Reklama, Noviny, Sdílím-nesdílím (používání sociálních sítí YouTube, Facebook)

Hudební výchova – Nahrávací studio, Hudební obraz

Dějepis – Pomocné vědy historické

Během prázdnin připravuje Studio Lávka letní odborná soustředění s filmařskou tématikou a příměstské tábory v SVČ Legato.

Doplňující informace naleznete na Facebooku.

Fotogalerie Studia Lávka

Youtube kanál Studia Lávka