Registrace

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Nové heslo

Hotovo!

Změna hesla byla úspěšně dokončena
Napište nám
Máte dotaz nebo připomínku?
Využijte náš kontaktní formulář nebo pište na email dotazy@luzanky.cz.
V nutných případech nás můžete kontaktovat na tel. 734 152 858.

(S dotazy ohledně konkrétní aktivity doporučujeme obrátit se přímo na vedoucího či administrativní kontakt - kontaktní údaje najdete na stránce aktivity.)
*
povinné
*
povinné
*
povinné

Ateliér Lávka

Atelier Lávka je multimediální oddělení střediska volného času Legato, které se specializuje na práci s mládeží v oblastech – film, hudba, video a literární tvorba. Cílová skupina jsou mladí lidé ve věku od 10 do 20 let, kteří mají chuť se zapojit do týmové práce s dalšími vrstevníky podobného zaměření. Při práci s klienty nabízí Atelier Lávka spolupráci ve třech hlavních směrech.

Zájmové kroužky (pravidelná činnost)

Podstatou práce v zájmových kroužcích je soustavná činnost během školního roku. Kolektivy kroužků se pravidelně scházejí na schůzkách, kde ve spolupráci s pedagogem pracují na individuálních projektech, zdokonalují se v používaných technikách a jednotlivci v kolektivu vrstevníků spolu konzultují výsledky práce. Pedagogické vedení se zaměřuje na kombinaci individuálního přístupu s kolektivním působením skupiny, schopnosti vzájemně si pomáhat a podporovat se.

  • Filmový kroužek Lávka – kolektiv mladých filmařů, kteří se zaměřují na realizaci vlastních scénářů. Společným cílem je tvorba hraných filmů. Forma práce připomíná filmový štáb, kde každý z účastníků zastává své místo při obsazení jednotlivých filmových profesí.
  • Lávka – kroužek filmové animace – hlavní náplní kroužku je práce s filmovým mediem s cílem vzniku krátkých animací a trikových filmů. I zde pracuje kolektiv formou spolupráce, aby si každý udělal obrázek o jednotlivých filmařských profesích a dále se v nich zdokonalovat.

Nabídka výukových programů pro školy

Atelier Lávka nabízí školám výukové programy, které se odehrávají v prostorách atelieru v dopoledních hodinách. Pro třídu je připraven interaktivní program, kde je probíráno zvolené téma a vytváří společný výstup. Programy mají danou strukturu a samotný průběh ovlivňuje momentální situace ve třídě. Lektor programu může podle spolupráce s učitelem třídy pracovat se sociálním klimatem třídy, kdy učitel žáky sleduje řešit zadané úkoly v jiném prostředí, než je běžné při vyučování.

Nabízíme výukové programy v těchto okruzích:

  • Mediální výchova – Rádio, Noviny, Reklama, Public relations, Sdílím - nesdílím, Kyberšikana, Retrospektivní nahrávka, Přijímací pohovor
  • Dějepis – Pomocné vědy historické, Pravěk, Egypt, Řecko, Řím, Václav a Boleslav, Československo po válce
  • Český jazyk a literatura - Božena Němcová, Kytice, E. A. Poe
  • Hudební výchova - Nahrávací studio, Písničky z Brněnska
  • Brno, město kde žijeme- Železniční uzel v centru Brna, Brno, obchodní centrum, Městská hromadná doprava v Brně

Na přání školy jsme schopni připravit program v angličtině, jsme schopni modifikovat průběh programu (např. jako teambildingový workshop s kolektivem partnerské školy ze zahraničí apod.)

Nabídka příležitostných akcí

Kolektiv pedagogů připravuje nabídku příměstských i pobytových táborů v oblasti mediální tvorby. Program je určen jak pro členy pravidelných kroužků, tak i pro jednorázovou účast s cílem vyzkoušet si práci s technikou a v inspirativním kolektivu.

Během školního roku je Atelier Lávka pořadatelem filmových přehlídek a soutěží pro děti a mládež:

  • Springfilms – Kohoutovické filmové lázně (Antioskar, Jarní natáčení, Zlaté slunce)
  • Jeden svět – festival filmů s lidskoprávní tématikou (pořádáme projekce pro školy, možno objednat program i v angličtině)
  • Malá šestnáctka – podzimní festival krátkých hraných filmů od mladých filmařů.

V rámci poradny v atelieru Lávka pomáháme zájemcům při přípravě na přijímací zkoušky na umělecké školy filmových oborů. Pracovníci Atelieru Lávka pomáhají při řešení individuálních i školních projektů, jejich záznamu i archivaci. Při atelieru je zřízeno i nahrávací studio pro zpracování hudebních projektů a zpracování na CD.