Registrace

Účty z předchozí verze webu jsou stále platné

Registrací souhlasím s obchodními podmínkami SVČ Lužánky a se zpracováním osobních údajů podle § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Děkujeme!

Na Vaši adresu jmenouzivatele@poskytovatel.cz byl zaslán potvrzovací email.

Otevřete potvrzovací e-mail a dokončete registraci.

Nevíte si rady?
Zde najdete nápovědu.

Vítejte!

Vaše registrace byla úspěšně dokončena. Co dále? Vyplnit osobní profil Přidat dítě Zobrazit nápovědu

Školy

Další info
Školy

Lužánky nezapomínají ani na školáky a pedagogy. Pro školy nabízíme výukové programy, školní výlety nebo adaptační kurzy, pro pedagogy pak vzdělávací kurzy akreditované MŠMT. Pro nadané studenty organizujeme také postupové soutěže, závody a olympiády.

Výukové programy
Název věk místo cena
Public relations
V médiích je vyhlášeno výběrové řízení pro výrobní společnost nebo firmu pro výhodnou pracovní zakázku. Třída je rozdělena na skupiny ucházející se o tento projekt. V rámci společenských pravidel je vybírán nejvhodnější kandidát. Nácvik mediálních výstupů a prezentací.
2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia Legato - Kohoutovice 50 Kč
Řím
Římský republikánský systém funguje v různých obměnách dodnes. Jaké úřady a instituce tvořily římskou republiku? Jaké bohy Římané uctívali, jaký užívali kalendář, jak nazývali měsíce v roce? Jak vznikalo římské impérium? Žáci se podrobně seznámí s okolnostmi počátku 2. punské války, přejdou s Hannibalem Alpy a překonají bažiny řeky Arno, potáhnou na Řím.
Žáci si připomenou význam římského kulturního odkazu pro dnešní svět, průběh druhé punské války s ohledem na válečnické umění Hannibala a na jeho životní osudy.
2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia Legato - Kohoutovice 40 Kč
Československo po válce
Na základě důležitých prohlášení a významných rozhodnutí čs. poválečných prezidentů je sestavována časová osa vývoje státního útvaru a atmosféry života v něm. Studenti nejen zkoumají v dostupných pramenech, ale na základě zjištěných poznatků vytvářejí historikovu zprávu o zkoumané době. K tomu slouží technika multimediálního studia.
2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia Legato - Kohoutovice 50 Kč
Kyberšikana - Legato
Program začíná diskuzí o komunikaci přes internet (s důrazem na sociální sítě) a jejích negativních a kladných stranách. Studenti popisují svoje zkušenosti.
Během programu se studenti rozdělí až do 10 skupin, ve kterých analyzují příběhy (každý příběh prezentuje 1 druh kyberšikany, od provokování po pronásledování). Analýza obsahuje čtení příběhu a rozhodování mezi 10 definicemi druhů kyberšikany. Studenti ve skupinách prezentují zbytku třídy svůj příběh. Následuje diskuze o tom, jestli skupina zvolila pro svůj příběh správný název kyberšikany, studenti komentují vlastní zkušeností, hledají podobné příklady atd.
Po diskuzi se studenti koncentrují na přípravu scénky/živého obrazu, který by měl prezentovat ideální řešení příběhu násilí, který studenti analyzovali. Po každé scénce/živém obrazu/ následuje diskuze, kde zbytek třídy a lektor komentují, jestli skupina zvolila ten správný druh řešení. Lektor upozorňuje na právní aspekty situace, normy a pravidla používání soc. sítí.
Přestávka
Studenti se seznámí s tím, co je to kyberhygiena a jak na prevenci kyberšikany. Studenti se rozdělí do menších skupin a analyzují, jak bezpečně používat internet, a tím řešit i prevenci kyberšikany. Každá skupina dostane jeden konkrétní problém, který musí vyřešit (ochrana soukromí doménových jmen, soubory cookies, používání silných hesel, šifrování dat, atd.) Studenti potom mají za úkol naučit zbytek třídy, jak vyřešit ten stejný problém.
Program končí reflexi. Každý student dostane papír s obrázkem smartphonu, na kterém ve formě příspěvku na Facebook/Instagram má napsat/nakreslit, co se na programu naučil, nebo co se mu líbilo/nelíbilo. Každý student prezentuje svůj příspěvek zbytku třídy.
2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia Legato - Kohoutovice 50 Kč
Pravěk - život sběračů a lovců
Lekce zpracovává nejstarší a nejdelší úsek lidských dějin, přičemž vychází z námětů knih R. Leakyho a R. Lewina: Lidé od jezera a M. Shostakové: Nisa, dcera Kungů.
Žáci nahlédnou do způsobu života paleolitických sběračů - lovců, pokusí se řešit obdobné životní situace a budou se snažit porozumět jejich rozhodnutím. Byli naši předkové stejní jako my? V dnešním komplikovaném světě v hlavě stále nosíme mozek sběračů a lovců.
Představíme nástěnné jeskynní malby a přiblížíme si význam rituálů a budeme se zabývat i možností jiných kulturních počinů, např. hudby.
2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia Legato - Kohoutovice 40 Kč
Další