Otevíráme Studio Lávka

otevirame_studio

Share Button

Jarní prázdniny – příměstský tábor

jaraky_poster

Share Button

Cestovatelské besedy v Legatu 2015

pok2Čtrnáctým ročníkem pokračuje cyklus cestovatelských besed s promítáním „Cestovali, poznávali a nenechali si pro sebe“ na pracovišti SVČ Lužánky Legato v Brně Kohoutovicích. Cyklus čtvrtečních setkání se vyznačuje neformální atmosférou, kromě stálých návštěvníků-milovníků dálek se objevují také noví hosté, kteří přišli např. na konkrétního známého. Profesionální cestovatelé se střídají s nadšenci, Evropa střídá vzdálené kontinenty. Jen v loňském roce besedy navštívily stovky posluchačů.

Hybnou silou projektu a organizátorem je Petr Masaryk, sám cestovatel. Besedy se konají vždy ve čtvrtky od 19.00 v Legatu na Stamicové 7 v Brně-Kohoutovicích, vstupné je dobrovolné.

Program v PDF

Share Button

Pro dospělé (leták se roztáhne po kliknutí)

joga_pro_legato-page-001Aerobic workout  PosterPODZIM

Přihlásit se můžete e-mailem: jovanovska@luzanky.cz

Share Button

Pro děti (leták se roztáhne po kliknutí)

leden_program   xbox  evs v klubu

Share Button

Brněnský AntiOskar bude 6.března 2015

Hledáme krátké ztřeštěné filmy, anotace zde

Fotografie z loňského ročníku.

Share Button

S naší dobrovolnicí Paulou

Nemecka konverzace kopie

Share Button

S naší dobrovolnicí Hanny

english conversation Spanish conversation

Share Button

Klub maminek (dětská herna) i druhém pololetí

Pondělí – pátek – 9.00-12.00 – prostor pro setkávání maminek s dětmi, vybavený hračkami, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými potřebami, Orffovými nástroji, doplňovaný dle aktuální potřeby, k dispozici kuchyňka pro přípravu drobného občerstvení.  Program v režii účastníků, organizovaný program – divadlo, výtvarné dílny, odborné přednášky apod. dle zájmu od října. Vstup 40 Kč.

Share Button

Virtuální prohlídka Manéže!

Pro 360 stupňovou prohlídku použijte myš nebo nebo šipky na klávesnici.

Velké poděkování Oliverovi Stašovi

komentovat!
Share Button